Radio-relejni centar

Petrova Gora

 

 

Radio-relejni centar Magarčevac - Petrova Gora uz podzemni aerodrom Željava, bio je jedna od najčuvanijih tajni bivše JNA, a dokaz tome je da se i dan danas teško ili skoro nikako ne mogu naci nikakve informacije o tom objektu ukopanom 30 metara u dubinu planine a koji je služio kao komunikacijski centar i čvorište za bivšu JNA.
Svojedobno jedna od najvećih tajni jugoslavenske vojske danas je otkrivena.

Uz pomoć bivših vojnika koji su služili vojni rok i djelatnika tog objekta te entuziasta pokušati ćemo vam otkriti sliku radio-relejnog objekta Petrove Gore kakva je nekad bila. Na ideju za web stranicu o Petrovoj Gori dobio sam prije nekog vremena kada sam naišao na jednu web stranicu o podzemnom aerodromu Željava koji me je oduvijek fascinirao a pogotovo zbog toga što mi je stric tamo radio pa sam od njega čuo razne priče i događaje.
To me je potaklo da i ja napravim stranicu od ovom podzemnom objektu te sam uz pomoć prijatelja koji su samnom služili na tom objektu pokušao rekonstruirati izgled cijelog objekta i njegovu namjenu prema vlastitom pamćenju i pamćenju mojih kolega.

Na taj način smo i načinili skice te ih popratili komentarom koliko smo se mogli prisjetiti nakon toliko vremena.
Ako je bilo tko od posjetilaca ove stranice na neki način upoznat sa tim objektom na bilo koji nacin, može poslati informaciju o tome na mail pa cemo dotične informacije objaviti na web stranici.
Uređaji_veze Objekt_danas Zemljovidi_položaja Komentari Povijest_objekta Tehnologija Guest_book

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! 

  Porta:
Ispred nje se nalazila željezna kapija.
Oko cijelog objekta nalazila se žičana bodljikava žica, a dio je bio i miniran.
Nakon ulaska kroz portu sa lijeve strane nalazio se anetenski stup visine kojih 50-60m.
.
  Nadzemni objekt:
Ovdje se nalazio komandir kasarne i cijelog objekta. Zgrada je imala 2 kata i podrum na tavanu su bile neke spavaonice i uredaji i strojevi za pokretanje lifta, a nao stalim katovima uredi, wc, i kuhinja. U podrumu su bile toplana i radionica. Lift je silazio skroz od 2. kata pa sve do 30m u dubinu do zadnjeg nivoa gdje je bio podzemni operativni centar sa uredajima veze, klimatizacijom i ostalom opremom.
  Garaža:
Nalazila se otprilike nasuprot zgrade te je u blizini bila i trafo stanica i natkrivena baraka.

Shema objekta

 

  04:
Prikazuje okno lifta koje sam jednom prilikom vidio dok su majstori popravljali lift. Na slici se vide vrata od slijedece razine te vodilice i kablovi za lift..
  05:
Pokazuje presjek nadzemnog objekta sa oknom lifta i stepenicama koje su se spuštale 30 metara u dubinu do zadnjeg nivoa. Na dnu stepeništa na zadnjem nivou nalazila su se vrata od lifta od zadnjeg podzemnog kata objekta te nalijevo zaštitna metalna vrata od ulaza u podzemni objekat (slika 07).
  06:
Prikazuje hodnik koji je vodio odmah po prolasku kroz zaštitna vrata i vodio je skroz do racvališta gdje se išlo lijevo prema centru i desno prema elektro prostoriji i pomocnom izlaznom hodniku sa velikim pancirnim vratima.
  07:
Pancirna vrata na glavnom ulazu u podzemni dio objekta.
  08:
Sa lijeve strane se vidi elektricni razvodni ormar a u produžetku vrata kroz koja se ulazi u elektro sprostoriju iz prethodno opisanog hodnika.Desno od vrata vidi se drugi razvodni elektro ormar a gore pri vrhu metalna platforma za održavanje.
  09:
Prikazuje istu prostoriju ali iz drugog kuta na suprotnoj strani gdje su na vrhu prostorije bili neki uredaji za klimatiziranje. U dnu se vide vrata koja vode dalje prema izlaznom hodniku i velikim pancirnim vratima..
  10:
Detaljnije prikazuje metalnu platfomu za održavanje. Cijela je prostorija takoder bila prošarana cijevima i kablovima ali se tocno ne sijećam koji je kuda prolazio. Iz elektro prostorije takoder je izlazio još jedan hodnik koji je vodio prema pomocnim ljestvama za izlaz prema gore.
  12:
Prikazuje hodnik od racvišta prema lijevo gdje se odmah vide sa desne strane stepenice koje su vodile kat iznad. U hodniku s nalazilo nekoliko prostorija odnosno ako se dobro sjecam kuhinja, wc, itd, a nakraju operativni centar veze.
  13:
Hodnik kojim se nakon izlaska iz elektro prostorije išlo prema prostoriji sa tankovima na lijevo i na kraju velika prostorija sa pancirnim vratima.
  14:
Prostorija sa 2 velika tanka.
  15:
Ppogled unazad iz velike prostorije sa vratima prema hodniku iz kojeg s dolazilo do tamo. Veliki zid ravno ispred ustvari je zid od prostorije sa tankovima.
  16:
Isti hodnik iz kojeg se dolazilo do pancirnih vrata samo su tu pokazana vrata od prostorije sa tankovima sada sa desne strane (po dolasku nalijevo).
  17:
Prikazuje velika pancirna vrata kroz koja se hodnikom izlazilo na pomocni servisni ulaz/izlaz.
  17A:
Detaljnije sama vrata i hodnik kojim se izlazilo van.
  17B:
Slika 17b šira perspektiva same prostorije i zida sa pancirnim vratima na lijevoj strani.
  18:
Gornji kat sa malim hodnikom i prostorijama na desnoj strani (vrata nisu ucrtana ali cini mi se da je bilo dvije ili tri prostorije). Sa lijeve i desne strane zaobljeni profil je bio zagraden a kroz njega je proticao zrak.Sve skupa dio nekoga sistema za filtriranje zraka.
  19:
Operativni centar odnosno razvodne ormare i reglete za komunikacije. Tu su bile i police sa radio uredajima i slicno, a u pozadini su se nalazile još dvije prostorije sa rezervnim djelovima i dokumentacijom.
  20:
Ista prostorija ali pokazuje izmedu regleta i polica.
  21:
Izlaznu maskirnu drvenu kucicu koja je sakrivala pomocni servisni ulaz/izlaz u podzemni objekt.
  21A:
Detaljnije prikaz drvene kucice i betonirani ulaz unutra prema objektu.

Shema nadzemnog objekta